فدراسیون ورزش های زورخانه ای متولی اصلی کشتی پهلوانی در سراسر کشور است.

مجتبی جوهری رییس فدراسیون باستانی با بیان مطلب فوق به خبرنگار خبرگزاری البرز گفت: مسئله واگذاری مسئولیت کشتی پهلوانی به فدراسیون باستانی تمام شده و این امر توسط وزارت ورزش به عنوان دستگاه بالادستی تایید و به فدراسیون های مدعی اعلام شده است.
وی افزود: ما مناقشه ای با دیگر فدراسیون ها از جمله فدراسیون کشتی نداریم و خوشحال خواهیم شد با سرپرست کنونی فدراسیون یاد شده و رییس آینده آن تشریک مساعی داشته باشیم.
جوهری در خصوص برنامه های فدراسیون باستانی اظهار داشت: برنامه های گسترده ای برای رده های سنی مختلف فعال در عرصه ورزش باستانی و کشتی پهلوانی تدارک دیده ایم که از آن جمله می توان به برگزاری مسابقات کشوری، لیگ سراسری در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان، رتبه بندی مرشدین، برگزاری رقابت های منطقه ای و موارد متعدد دیگر را در دستور کار قرار داریم.
هدف آن است که در درجه اول فرهنگ پهلوانی را در جامعه ورزش نشر دهیم. اساس کشتی پهلوانی و ورزش باستانی بر پایه فتوت، جوانمردی، گذشت نهاده شده است و ورزش باستانی بهانه ای است تا از این طریق خصلت های پسندیده در جامعه رواج پیدا کند.