تیم ملی بسکتبال در مسیر رسیدن به المپیک به حامد حدادی نیاز دارد.

خبرگزاری البرز/ حامدی که البته در اوج آمادگی باشد، سنتر بلند بالا و جنوبی تیم ملی هرچند در لیگ های چین و لبنان فاقد آمادگی آرمانی بود اما کارشناسان معتقدند وی به لحاظ فنی دارای قابلیت های بالایی است که اگر به آمادگی جسمانی بالا برسد، می تواند ستونی استوار برای تیم ملی ایران باشد. به اعتقاد ما وقت آن فرا رسیده که حدادی در تمرینات تیم ملی حضور حداکثری داشته باشد تا به یاری دیگر بازیکنان بیاید. چندی پیش رئیس کمیته ملی المپیک برای حضور مجدد حدادی در تیم ملی نشستی برگزار کرد. به نظر می رسد مجموع شرایط و فضا در آمادگی هرچه بیشتر حامد حدادی تاثیر بسزایی خواهد داشت تا وی بتواند در کنار دیگر ملی پوشان جایگاهی که تیم ملی در جام جهانی به آن نیاز دارد را فراهم کند.