حضور دلگرم کننده سفیر ایران در سالن مسابقات
حضور دلگرم کننده سفیر ایران در سالن مسابقات

مرتضی رحمانی موحد سفیر جمهوری اسلامی ایران و اعضا سفارت ،از روز نخست در محل مسابقات و هتل اقامت ورزشکاران حضور دائمی دارند و باعث دلگرمی کاراته کاهای ایران و کادر مدیریتی و فنی کشورمان شده اند.

سفارت ایران از مدتها پیش برای مشارکت بهتر در بازیهای المپیک ۲۰۲۰ برنامه ریزی کرده و برای سرویس دهی بهنر به ورزشکاران و خبرنگاران ، تدارکی خوبی دیده است.

مرتضی رحمانی موحد سفیر ایران (نفر اول از سمت چپ) همواره یکی از حاضرین در سالن و در زمره مشوقان اصلی ورزشکاران ایران به شمار می آید .او در این نما، در کنار حسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته قرار گرفته و از چند و چون حضور نمایندگان ایران در فینال سوال می کند.

محمد رضا لقمانی معاون سفارت و رضا گودرزی داور بین المللی ایران هم در کنار آنها قرار دارند.