خداداد عزیزی در ارتباط با انتخاب سرمربی جدید تیم ملی می گوید: نباید فدراسیون فوتبال را تحت فشار قرار داد. باید به آنها فرصت داد تا در آرامش دست به انتخاب بزنند.

خبرگزاری البرز/ عزیزی افزود: سرمربی آینده تیم ملی هرکس که می خواهد باشد با چالش مواجه خواهد شد، چون موافقان کی روش گارد مخالف را خواهند گرفت و مخالفان کی روش در حمایت از مربی جدید تیم ملی خواهند پرداخت . عبور از این مشکل تنها در صورتی انجام خواهد شد که مربی جدید تیم ملی ، نتایجی را دریافت کند که شایسته فوتبال ایران باشد. در غیر اینصورت شرایط کار برای سرمربی جدید به شرایط روزهای پایانی فعالیت کی روش در تیم ملی ایران خواهد رسید.
عزیزی در خصوص حضور کلینزمن به عنوان مربی تیم ملی ایران گفت: کلینزمن بازیکن بزرگی بود، اما برای کار در تیم ملی فوتبال کشورمان، نام ها ملاک نیست و در صورت انتخاب کلینزمن نباید در کوتاه مدت انتظار داشت. او را باید در برنامه های دراز مدت مورد ارزیابی قرار داد.