خزانی: از آکادمی های یکصدهزار تومانی آبی گرم نمی شود
خزانی: از آکادمی های یکصدهزار تومانی آبی گرم نمی شود

اعضای کمیته مربیان هیات والیبال استان تهران در نشستی به مسایل مربوط به حوزه های کاری مربیان پایتخت پرداختند، این نشست با حضور پیمان اکبری رئیس کمیته مربیان استان تهران و مریم روشن اخگر نایب رئیس جدید هیات و سالاری از اعضای هیات و دکتر محبه نجفی زاده دبیر کمیته استعدادیابی برگزار شد و طی آن مربیان تیم های مختلف استان نیز برگزیده شدند که بر اساس آن نسرین خزانی سرمربی امید، اعظم عیدی مربی نوجوانان تهران و توابع و میترا شعبانیان مربی جوانان شدند که شعبانیان درخواست کرد جایش را به مربیان جوانتر بدهند.

نسرین خزانی مربی باتجربه بین المللی که سالهاست در عرصه های سازندگی و تیمداری مربیگری می کند در این باره به البرز ورزشی گفت: یکی از محورهای مورد بحث این نشست کیفی شدن آموزش و مربیگری در استان تهران بود اینکه بسیاری از مربیان بدون داشتن زمینه های علمی و فنی لازم روی چشم و هم چشمی کارت مربیگری گرفته اند اما اصول علمی مربیگری را نمی داننند یا عده ای بر حسب روابط با پرداخت فقط یکصدهزار تومان مجوز آکادمی گرفته اند بدون اینکه راندمان داشته باشند و امروز با گذشت چندین سال حتی یک بازیکن به درد بخور نه برای تیم ملی بلکه برای منتخب تهران هم پرورش نداده اند و معتقدیم که باید در این زمینه تجدیدنظر شود، اصولا آموزش پایه و تعلیم مسایل فرهنگی – اخلاقی ورزشکاران مسایل مهمی هستند که حتما نیاز به نظارت و آموزش دارند و چون اینگونه نبوده امروز تیمهای بانوان ما حتی به اندونزی هم می بازند.

خزانی درباره جا به جایی های صورت گرفته در بخش بانوان هیات تهران گفت: خانم زبردست نایب رئیس قبلی سالیان سال برای والیبال تهران و حتی کشور زحمت کشیده بودند ولی چون کارشنان زیاد بود و در وزارت ورزش و جوانان هم مشغول بودند اشکالاتی هم داشته اند اما نکات مثبت در عملکردشان چشمگیر بود و حالا که خانم دکتر روشن اخگر نایب رئیس شده اند یکی شخصیت تحصیلکرده والیبالی است. خودشان بازیکن سطح بالایی بودند و ریاست تربیت بدنی دانشگاه صنعت آب، برق را بر عهده دارند و من فکر می کنم قصد دارند با گسترش فعالیت ها و استفاده از تجارب و دانش همه شکل بهتری به والیبال استان بدهند ولی تاکید من باز به افرادی است که مربیگری پایه را بر عهده دارند و خودشان هم درگیر اشکالات تکنیکی و آموزشی اند.