خطر دوگانگی در کشتی مازندران
خطر دوگانگی در کشتی مازندران

روز گذشته سرپرست هیات کشتی مازندران عادل عالیشان از سمت خود استعفا کرد...

حال معلوم نیست حاشیه های به وجود آمده پس از خاحافظی اصغر ثمربخش آقای مشهدی کشتی مازندران را به کجا خواهد کشاند ولی معتقدم خیلی راحت می شود پیش بینی کرد که با این اوضاع آینده خوبی برای ورزش اول استان قهرمان پرور مازندران متصور نخواهد بود، از شواهد این گونه به نظر می رسد که دوگانگی بین اهالی کشتی ساری و بابل بیشتر از شهرهای دیگر مازندران به چشم می خورد از همه بدتر قهرمانان جهان و المپیک هم خودشان را طرفدار کاندیداهای پُست ریاست هیات کشتی کرده اند که این گرایش ها برازنده ورزش پهلوانی کشتی نیست، چرا که عصاره های ورزش باید اول حامی واقعیت های کشتی باشند. با این اوصاف حالا حالاها نباید انتظار برگزاری انتخابات هیات کشتی مازندران را داشته باشیم واقعا نگران آینده کشتی ایران هستیم و پیشنهاد می کنیم مسوولان و سپیدموهای ورزش استان دوگانگی را تبدیل به یک رنگی و همدلی کنند تا دوباره شاهد شکوفایی کشتی و قهرمانان این دیار باشیم. از نگاه ما بابلی و ساروی فرقی نمی کند، کاربلد و مدیر بودن مهم است.

یادداشت از: احمد دباغ