خط و نشان سید جلال!
خط و نشان سید جلال!

به دنبال صحبت های اخیر سپاهانی ها در خصوص تیم پرسپولیس، سید جلال حسینی کاپیتان تیم پرسپولیس به این صحبت ها واکنش نشان داده و نکاتی را در این ارتباط یاد آور شد.

به گزارش خبرگزاری البرز ورزشی، سیدجلال در ارتباط با صحبت و صدور بیانیه اخیر سپاهانی ها علیه پرسپولیس عنوان کرد: به عنوان یک عضو کوچک از جامعه فوتبال و به رغم احترام خاص و ویژه ای که برای باشگاه و هواداران خونگرم سپاهان قائل هستم، توصیه دارم که سپاهانی ها از صحبت و صدور بیانیه در مورد تیم پرسپولیس پرهیز کرده و سکوت اختیار کنند چون سکوت می تواند آرامش را در فوتبال جاری سازد. وی افزود اگر ما تا کنون سکوت کرده ایم دلیل بر آن نیست که نمی توانیم حرف بزنیم و یا بیانیه صادر کنیم. ما هم بلدیم و حتی بهتر از سپاهانی ها با این روش آشناییم. خدا کند که صبر و حوصله بر هوای نفسانی غلبه کند و آرامش برقرار شود. در غیر اینصورت حرف هایی مطرح خواهد شد که آسمان فوتبال را بدجوری تیره و تاریک خواهد ساخت. خدا کند که چنین شرایطی هرگز به وجود نیاید. چون می دانیم که در این جنگ و گریز بی فایده و بی ارزش پرسپولیس ضرر نخواهد کرد.

  • نویسنده : حسن حيدري