ژاوی ارناندس پس از بازی به رختکن السد رفت و در سلفی پس از برد حضور یافت.

ژاوی ارناندس نیز بر روی سکوها بازی را تماشا می‌کرد و در چهره او نیز استرس و برافروختگی دیده می‌شد. ژاوی که سال آخر حضورش در فوتبال را سپری می‌کند، پس از بازی به داخل رختکن السد رفت و در سلفی بعد از برد هم بازیانش را همراهی کرد.