دانشکده والیبال؛ بهمن ماه ۱۴۰۰ دانشجو می پذیرد!
دانشکده والیبال؛ بهمن ماه ۱۴۰۰ دانشجو می پذیرد!

دومین نشست کارشناسان والیبال برای تعیین سرفصل های تدریس ورزشهای توپی با گرایش والیبال در دانشگاه ارومیه تشکیل شد.

این نشست به دعوت دکتر میرحسین سیدعامری رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه برگزار شد و طی آن عزیز پرتوی محمود محب، رسول بنایی، ابراهیم وطن پرست، رامین مرادپور و سیما ایرجی چهره های شاخص والیبال آذربایجان غربی و کشور به تبادل نظر پرداخته اند.

دکتر عامری در این باره به البرز ورزشی گفت: طرح راه اندازی ورزش های توپی با گرایش والیبال، سال ۹۶ ارایه شد و متعاقب آن وزارت علوم از ما خواست که برنامه این طرح را با مستندسازی و ارایه سرفصل های مورد تدریس مکتوب و ارایه دهیم، قرار است فردا با مدیر کل تربیت بدنی استان، سپس با رئیس و شورای دانشگاه ارومیه نشست و هماهنگی کنیم و آنگاه ماحصل این نشست ها را به دفتر برنامه ریزی و شخص وزیر علوم ارایه دهیم.

عامری اضافه کرد: اگر طرح ما طبق برنامه پیش برود، بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نخستین گروه دانشجویان والیبال را در مقطع کارشناسی پذیرش خواهیم کرد. این اقدام در پی درخواست مردم و جوانان آذربایجان غربی انجام شده و اگر کرونا اجازه بدهد ان شاالله شاهد راه اندازی بخش ورزش های توپی با گرایش والیبال در کشور خواهیم بود.