داور؛ مرد تنهای یک ماراتن!
داور؛ مرد تنهای یک ماراتن!

دیدار دو تیم والیبال سایپا تهران- شهداب یزد، سنگین و ماراتن گونه بود. در اوایل مسابقه دو سه مورد اشتباه داوری پیش آمده بود اما در ادامه تیم های برنده و بازنده از نحوه قضاوت محمدرضا کاویانی (داور اول) رضایت داشتند.

براساس تحقیق به عمل آمده، سه هفته ای است که داوران خط تهرانی قضاوت در رقابت های تهران را تحریم کردند و کاویانی ناچار شد با داوران خط کم تجربه این بازی سنگین را داوری کند این در حالی بود که بیداریان داوران بین المللی گیلان نیز بعد از چند ماه داور دوم مسابقه انتخاب شده بود و یک ترکیب ناهمگون برای داوری مسابقه گزینش شده بودند، به اعتقاد ما فدراسیون والیبال باید در چینش کوبل داوری دقت بیشتری به خرج بدهد تا همه کاسه و کوزه ها سر داور اول نشکند. اما داوران تهرانی که دست تحریم قضاوت در خانه والیبال را زدند باید بدانند همکاری فدراسیون با بدهکاری های هیات تهران تفاوت دارد، اینکه هیات قبلی استان تهران حق و حقوق چند ساله داوران را پرداخت نکرده است، دلیل محکمه پسندی بر تحریم مسابقات فدارسیون والیبال نبوده و باید هر چه زودتر به این مسایل رسیدگی شود.