سرپرست فدراسیون والیبال که قرار بود به شیکاگو برود تا مسابقات دور پایانی لیگ ملت ها را تماشا کند، ناگهان از این سفر انصراف داد.

ظاهرا داوری به دلیل آن چه عدم پاسخ‌گویی فدراسیون والیبال آمریکا نسبت به معطلی بازیکنان ایران در فرودگاه شیکاگو عنوان کرده، از سفر به این کشور اعلام انصراف کرد.

سرپرست فدراسیون در این باره گفت: البته بازجویی از بازیکنان ایران در فرودگاه آمریکا نشده است. ما قبل از اینکه ویزا صادر شود پیگیر موضوع بودیم. چون سال‌های گذشته از نوع برخورد آمریکایی‌ها تجربیاتی داشتیم، قبل از حضور در آمریکا با فدراسیون جهانی، فدراسیون آمریکا و کمیته بین المللی المپیک مکاتبه داشتیم. اتفاق‌های خوبی در این حوزه افتاد و هیچ کدام از بازیکنان ما برخلاف سال گذشته بدون ویزا نماندند.

وی افزود: مکاتبات موجب شد که مثل سال قبل انگشت نگاری از بازیکنانم ما در فرودگاه آمریکا انجام نشود. اما انتظاراتی داشتیم که برآورده نشد. ما خودمان در تهران میزبان بودیم همه تیم‌های میهمان را از جایگاه تشریفات وارد کردیم. توقع داشتیم این اتفاق برای تیم ایران هم در آمریکا می‌افتاد اما این اتفاق نیافتاد. چهار ساعت بازیکنان را معطل کردند اما بی احترامی با آنان نشد و فقط فرم‌هایی را پر کردند. در مقابل ما روز یکشنبه نامه زدیم و توضیح خواستیم. از فدراسیون والیبال آمریکا و فدراسیون جهانی توضیح خواستیم. حتی گفتم من قرار است بیایم اگر اینطور باشد شرافت کشورم را زیر سوال نمی برم و در اعتراض به معطلی بازیکنانم نمی آیم.. امروز هم چون دیدم پاسخ آن‌ها کافی نیست، تصمیم گرفتم سفرم را به آمریکا لغو کنم. با وجود اینکه نیاز است کنار تیم باشم اما شخصاً در این مسابقات شرکت نخواهم کرد.