داور یا مدیر تیم های ملی اسکواش؟!
داور یا مدیر تیم های ملی اسکواش؟!

داور زن ایرانی برای قضاوت مسابقات اسکواش جوانان آسیا دعوت شد.

نواده خدادادی در شرایطی برای داوری مسابقات جوانان آسیا در کشور ماکائو دعوت شد که مدرک وی برای بین المللی شدن به یک ارزیابی در پیکارهای جهانی نیاز دارد. ظاهرا خانم خدادادی به سمت مدیر تیم های ملی بانوان اسکواش هم منصوب شده است که اگر برداشت ما از خبر سایت فدراسیون اسکواش درست باشد جای سوال دارد و آن اینکه چگونه یک داور فعال مدیر تیم های ملی بانوان هم می شود، آیا در اسکواش قحط الرجالی است؟ ما به حضور نسل جوان در ورزش اعتقاد وافر داریم ولی معتقدیم که هر فردی باید به جای خودش و بر اساس تخصصی که دارد استفاده شود.
امید داریم که رئیس فدراسیون اسکواش که از قضا مردی خوش سخن است در این باره توضیح بدهند. شاید ما اشتباه برداشت کرده ایم.

  • نویسنده : مرجان بنی یعقوب