دزفولی ونیکجو در بستر بیماری
دزفولی ونیکجو در بستر بیماری

دوتن از چهره های ورزشی و فوتبالی در بستر بیماری قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری البرز ورزشی، هادی دزفولی داور بین المللی و کارشناس داوری مدتی است که در بستر بیماری افتاده است.همچنین علی نیکجو سرپرست سابق تیم های فوتبال اکباتان وراه اهن تهران چندی است که به دلیل  عمل جراحی در بستری بیماری قراردارد.

برای این دو عزیز وزحمت کشان فوتبال ارزوی شفا وبهبودیاز خداوند منان خواستاریم ولی جامعه فوتبال ایران به ویژه مسوولان نباید از خادمین این رشته فاصله بگیرند و آنها را از یاد ببرند.

به هر حال در ورزش قدردانی و قدرشناسی یک اصل غیرقابل انکار است.