دست مریزاد به فیض آسای عزیز
دست مریزاد به فیض آسای عزیز

در روزهایی که بازارگرمی همدردی کوتاه مدت با اصغر فیض آبادی فروکش کرده و بسیاری فراموش کرده اند که همکاری در بستر بیماری و نگرانی دست و پا می زند یک همکار صممیمانه و از سر دلسوزی تا به آخر دنبال دوا و درمان اصغر فیض آبادی رفت تا نشان دهد از حضور در عرصه ورزش و رسانه فراوان مردانگی و مروت آموخته است.

امروز که برخی از مشکلات بیمه و درمان فیض آبادی عزیز برطرف شده جا دارد به دوست و همکار قدیمی مان اکبر فیض آسا مدیر روابط عمومی صندوق حمایت از قهرمانان به نیکی یاد کنیم که همچون برادری دلسوز دنبال رتق و فتق مشکلات و نیازهای فیض آبادی رفته و موجبات رضایت خانواده محترم ایشان و به حتم رضای خداوند منان را فراهم ساخته است.

خبرگزاری البرز ورزشی و روزنامه بین المللی شوت ضمن خداقوت و خسته نباشید خالصانه از فیض آسای عزیز قدردانی می کند. باشد که همواره صداقت و رفاقت و نوعدوستی در جامعه ورزش به ویژه اهالی رسانه موج بزند.