رئیس فدراسیون پرورش اندام ایران در کنگره کنفدراسیون پرورش اندام شرکت می کند، این همایش همزمان با مسابقات قهرمانی آسیا در چین برپا خواهد شد.

دکتر پورعلی فرد در این باره به البرز ورزشی گفت: قرار است تیم ملی ایران در صورت موافقت شورای برون مرزی با یازده پرورش اندام کار راهی چین شود و من نیز به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون آسیا به چین دعوت شده ام تا در اجلاس آسیایی این رشته شرکت کنم.
رئیس فدراسیون پرورش اندام که مشاور ارشد و آموزش فدراسیون جهانی است در پاسخ به این پرسش که آیا پرورش اندام کشورمان برای بانوان مجوز دارد گفت: به هیچ وجه در بخش بانوان فعالیتی نداریم و هیچ اعزامی هم در کار نخواهد بود.