دعوت گزینشی خبرنگاران به خانه کشتی!
دعوت گزینشی خبرنگاران به خانه کشتی!

روابط عمومی فدراسیون کشتی در رابطه با حضور وزیر ورزش در خانه کشتی و جمع ملی پوشان کمترین اطلاع رسانی نکرد.

 

به گزارش خبرگزاری البرز، به نظر می رسد سرپرست کنونی روابط عمومی فدراسیون کشتی نیز همان روشی را پیش گرفته که در گذشته جریان داشت. ایشان یا از آمدن وزیر ورزش به خانه کشتی اطلاع نداشته و یا از این موضوع اطلاع داشته و صرفا عده خاصی را دعوت کرده بود.

در هر دو حالت باید تاکید کنیم که سیستم اطلاع رسانی فدراسیون دچار مشکل است. دعوت گزینشی و یا خودی و غیر خودی کردن کارشناسان کشتی جایی که بحث ملی در میان است با هیچ توجیهی قابل قبول نیست. متاسفانه به نظر می رسد مسئولین فدراسیون به دلیل مشغله کاری و مشکلات فراوان  عنان اختیار روابط عمومی را به دست کسی سپرده اند که در برقراری ارتباط با کارشناسان با سابقه کشتی ناتوان است. به عنوان نمونه ایشان از بدو ورود به فدراسیون در دوره بهروز نعمتی سرپرست پیشین فدراسیون، مسیر تقابل و رویارویی با کشتی نویسان با سابقه را پیش گرفته و قصد ندارد از اتفاقات گذشته درس بگیرد.

تردیدی نیست ادامه روند کنونی آسیب های جدی به فدراسیون وارد و اختلافات را دو چندان خواهد کرد.