دیواری کوتاهتر از دیوار داوران پیدا نمی شود
دیواری کوتاهتر از دیوار داوران پیدا نمی شود

بار دیگر در مجلس از سوی نماینده تبریز این موضوع مطرح شد. به داوران دستور داده بودند اگر دیدید استقلال و پرسپولیس برنده نمی شوند پنالتی بگیرید! این حرف نماینده مجلس، اینبار خشم، واکنش و اعتراض داوران فوتبال را به دنبال داشت.

داوران فوتبال می گویند، پیش کشیدن و مطرح و بازگو کردن این حرف ها که در نهایت ترور شخصیت به دنبال دارد و عملا ارزش ها و ممنوعیت داوران را به زیر سوال می برد، باید کار کارشناسی صورت بگیرد. تهمت وارد کردن ساده است، اما اثبات آن سخت خواهد بود.

داوران فوتبال می گویند، ما هم حرف برای گفتن به اندازه فراوان داریم. ما هم مسایلی را در مورد این و آن می شنویم. اینگونه نیست که ما از چیزی خبر نداشته باشیم. اما شأن و شخصیت ما اجازه نمی دهد که با آبروی این و آن به سادگی بازی کنیم. متاسفانه فعلا دیواری کوتاهتر از دیوار داوران، این قشر زحمتکش کم درآمد و با آن شغل ظریف و حساس پیدا نکرده اند و هر کس هر چه می خواهد از دل تنگ خود بر زبان می آورد. باید به این نکات رسیدگی شود و برخورد فدراسیون فوتبال لازم می باشد.