رادیو ورزش ۲۲ ساله شد!
رادیو ورزش ۲۲ ساله شد!

شبکه رادیویی ورزش هشتم تیرماه 1378 در عرصه رسانه های ورزشی ایران ظاهر شد.

مسعود اسکویی، مجید ندیری، حسین لشکری، محسن شادابی و جهانی بنیانگذاران این شبکه بودند از این جمع مسعود اسکویی پیشکسوت رسانه های شنیداری و تصویری ورزش تنها شخص فعال در عرصه گویندگی و اجراست.

اسکویی به البرز ورزشی گفت: ابتداء با ۱۲ ساعت برنامه را شروع کردیم، سپس ۱۶ ساعت در نهایت ۲۴ ساعته برنامه زنده داشته ایم، مخاطبین زیادی را جذب کرده ایم و چون در تمام صحنه های درون مرزی و برون مثل مسابقات جهانی، المپیک و… نماینده و گزارشگر اعزام می کردیم مردم و مسوول نیز با ما همراه بودند، پخش مستقیم رویدادها از ویژگی های برنامه های ما بود. از طرفی اجرای برنامه های چالشی مثل همیشه با ورزش یا برنامه های در دل ورزش ایران همانند والیبال شنوندگان و تعقیب کنندگان فراوانی داشته و دارد.

استاد اسکویی درباره تغییر نسل گویندگان و گزارشگران این شبکه هم گفت: ما از چندسال پیش ابتکار را شروع کرده ایم و نسبت به آموزش جوانان اهتمام داریم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ورود فضای مجازی، روی مخاطبیان رادیو ورزش تاثیر گذاشته یا نه گفت: طبیعی است که تاثیر منفی داشته است اما وقتی که خوب کار کنیم، فضای مجازی هم با رادیو ورزش همراه می شود. به هر حال در فضای رقابتی باید نهایت تلاش خود را به خرج داد…

خبرگزاری البرز ورزشی و روزنامه بین المللی شوت بیست و دومین سال تولد رادیو ورزش را تبریک می گوید.

گفت و گو از: ج- دوستدار