رحیمی شیخ عضو هیادت رییسه فدراسیون کبدی
رحیمی شیخ عضو هیادت رییسه فدراسیون کبدی

مقر کنفدراسیون کبدی آسیا با حمایت دولت به ایران منتقل می شود.

عضو هیات رییس فدراسیون کبدی در حاشیه مسابقات کبدی قهرمانی جهان که با حضور ۱۶ تیم در کیش جریان دارد گفت اینکه هند به مسابقات کبدی جوانان جهان نیامده من فکر می کنم که دچار مشکلات داخلی هستند و از طرفی آنها هنوز هم از جاکارتا بدجوری زخم خورده و عصبانی اند چون ایران به سلطه هندی ها بر کبدی جهان پایان داد ولی حضور ۱۴ تیم از سه قاره مختلف در مسابقات جوانان جهان در ایران اتفاق مبارکی است که هندی ها در دیپلماسی ورزش کبدی هم کم آورده اند و بعد از این دنیا نگاه ویژه ای به کبدی ایران خواهد داشت.
دکتر رحیمی شیخ اضافه کرد: وقتی دو تبم اوگاندا و کنیا از قاره افریقا و دانمارک از اروپا و ۱۲ کشور آسیایی از جمله عراق و ترکمنستان در مسابقات جوانان جهان حضور پیدا کرده اند نشان می دهد که هندی ها در حاشیه قرار گرفته اند اما به اعتقاد من نباید ما به خاطر نیامدن آنها مسیر خوار ا عوض کنیم.
وی گفت: وزارت ورزش و کمیته المپیک باید توجه بیشتری به کبدی داشته باشند تا بتوانیم با جلب حمایت کشورهای مختلف مقر کنفدراسیون کبدی اسیا را به ایران بیاوریم و این مهم با یک دیپلماسی ملی اتفاق می افتد و اکنون که ۱۶کشور به مسابقات کبدی جوانان جهان به کشور عزیزمان آمده اند و ۳۱رییس فدراسیون کبدی کشورهای مختلف هم امده اند باید بهترین بهره را ببریم .
مقر کنفدراسیون کبدی آسیا اگر به ایران منتقل شود اولین رشته ورزشی هستیم که برای همیشه مقر یک کنفدراسیون مهم را به ایران منتقل می کنیم و کمیته المپیک باید از فدراسیون کبدی برای این مهم حمایت کند.
عضو هیات رییس فدراسیون کبدی در حاشیه مسابقات قهرمانی جهان که با حضور ۱۶ تیم در کیش جریان دارد گفت اینکه هند به مسابقات کبدی جوانان جهان نیامده من فکر می کنم که دچار مشکلات داخلی هستند. از طرفی اونها هنوز هم از جاکارتا بدجوری زخم و عصبانی اند چون ایران به سلطه هندی ها بر کبدی جهان پایان داد ولی حضور ۱۴ تیم از سه قاره مختلف در مسابقات جوانان جهان در ایران انسان مبارک دهد که هندی ها در دیپلماسی ورزش کذبی هم کم آورده اند و بعد از این دنیا نگاه ویژه ای به کبدی ایران خواهد داست.
دکتر ترمیمی شیخ اضافه کرد: وقتی دو تیم اوگاندا و کنیا از قاره آفریقا و دانمارک از اروپا و ۱۲ کشور آسیایی از جمله عراق و ترکمنستان در مسابقات جوانان جهان پیدا کرده اند نشان می دهد که هندی ها در حاشیه قرار گرفته اند اما به اعتقاد من نباید ما بخاطر نیامدن آنها مسیر خوار ا عوض کنیم.
وی گفت: وزارت ورزش و کمیته المپیک باید توجه بیشتری به کبدی داشته باشند تا بتوانیم با جلب حمایت کشورهای مختلف مقر کنفدراسیون کبدی آسیا را به ایران بیاوریم و این مهم با یک دیپلماسی ملی اتفاق می افتد و اکنون که ۱۶کشور به مسابقات کبدی جوانان جهان به کشور عزیزمان آمده اند و ۳۱رییس فدراسیون کبدی کشورهای مختلف هم امده اند باید بهترین بهره را ببریم .
مقر کنفدراسیون کبدی آسیا اگر به ایران منتقل شود اولین ورزشی هستیم که برای همیشه مقر یک کنفدراسیون مهم به ایران منتقل می کنیم و کمیته المپیک باید از فدراسیون کبدی برای این مهم حمایت کند.