رسولی: برلین نرفتم تا از چشم دور نمانم
رسولی: برلین نرفتم تا از چشم دور نمانم

یکی از جوانان دارای پتانسیل عالی محمود رسولی است، چپ دست جوانی که در تیم های ملی نوجوانان و جوانان قطر پاس ایستاد و رقابتی دیدنی با رسول آقچه لی و پوریا یلی داشت.

رسولی یکسال در تیم والیبال العربی قطر بازی کرد و به اعتقاد خودش کنار محمدرضا تندروان مربی آن زمان تیم قطری فراوان آموخته است رسولی با ۲۰۵ سانتی متر قد سال دوم حضورش را در سپاهان اصفهان تجربه می کند و از اینکه زیر نظر یک مربی با اخلاق و فنی به نام رحمان محمدی راد تمرین می کند بسیار راضی است و می گوید: سپاهان باشگاهی ریشه دار با امکانات مالی خوب است که مقدمات تمرینات حرفه ای را برای امثال وی فراهم کرده است.

رسولی امیدوار است که از حلقه تنگ رقابت با قطر پاسورهای جوان از جمله پوریا یلی عبور کرده، خودش را به تیم ملی برساند وی در این باره می گوید: بازیکنان خوبی در این پُست حضور دارند ولی انتخاب در تیم ملی بستگی به دید و سلیقه مربیان تیم ملی دارد. البته شانس هم در این زمینه دخیل است ولی اعتقاد دارم اگر سرمربی تیم لیگ داخلی ما را از نزدیک تماشا کند می تواند به درستی بر عملکرد بازیکنان وقوف پیدا کند و منهم در لیگ ایران مانده ام تا در سال منتهی به المپیک بخت خودم را بیازمایم.

رسولی که تهرانی است درباره پیشنهادات خارجی فصل جاری گفت: از اسلوونی، برلین آلمان و کره جنوبی پیشنهاد داشتم اما کرونا سال استثنایی را برای همه ما رقم زده است، چون بچه هایی که با تیمهای خارجی قرارداد امضاء کرده اند هنوز نتوانسته اند راهی آن سوی مرزها شوند و این مساله نگرانی مرا هم در پی داشته است از سوی دیگر در سال المپیک بهتر دیده ام که در کشورمان بمانم تا از دید مربیان تیم ملی دور نمانم.