رقابت وزارتخانه ای ورزش همگانی!
رقابت وزارتخانه ای ورزش همگانی!

فردا نوبت انتخابات فدراسیون ورزشهای همگانی است، فدراسیونی با ظاهری آراسته و درآمدی سرشار که طی چند سال اخیر مورد مناقشه مدعیان بود.

…اما اینجا هم زورآزمایی را اهالی وزارتخانه برده اند (!) چون بسیاری بر این عقیده اند که مهم نیست چه کسی بر مسند این فدراسیون می نشیند، اصل قضیه این است که این فدراسیون هم در سیطره کامل کارشناسان و خبرگان وزارت ورزش قرار خواهد گرفت.

عباس اکبری که زمانی سرپرست هندبال بود، افشین ملایی که او هم از وزارت خانه جلیله می آید، محمدرضا اسد، فرهاد نیکو خصال، محمد بابایی؛ مهدی حیدری و فاطمه ابوالقاسمی همه در یک راستا قرار دارند بر اساس آخرین خبرهای رسیده رضا شجیع که خیلی هم طرف توجه رسانه های تصویری بوده و شاید خواسته – روی وی سرمایه گذاری ویژه ای انجام دهند، نصراف داده است اما امیدواریم هر فردی که رئیس این فدراسیون پر سر و صدا می شود مثل رئیس فدراسیون تنیس از بی پولی ناله نکند.