به اعتقاد من سرپرست فدراسیون کشتی رفته رفته بر امور تسلط پیدا کرده و با اقداماتی که انجام می دهد مسیر را برای برگزاری انتخابات آزاد فراهم می کند.

رییس هیات کشتی استان اردبیل با بیان مطلب فوق به خبرگزاری البرز گفت: وظیفه ذاتی سرپرست اشراف و احاطه بر اداره ای است که در آنجا مسئولیت دارد. فدراسیون های ورزشی هم از این قاعده مستثنی نیستند. نفس حضور بهروز نعمتی نیز آن است که بتواند در طول مدت حضور با کسانی که او را همراهی می کنند کار کند. به عبارت دیگر وی حق دارد همکاران خود را انتخاب کند همانطور که رییس آینده فدراسیون چنین اختیاری دارد.
بشیرپور افزود: حضور سرپرست معمولا با تغییرات در فدراسیون ها همراه بوده و فدراسیون کشتی نیز چنین وضعیتی دارد. اصولا اکثریت هیات های استانی هم رای دادند تا با حضور سرپرست جدید عدالت در انتخابات رعایت شود.
وی در رابطه با فعالیت های هیات کشتی اردبیل تاکید کرد: تیم کشتی فرنگی استان را در لیگ دسته یک شرکت دادیم. قصد داریم با استفاده از چند کشتی گیر غیر بومی، تیم را تقویت کنیم. از طرفی در نظر است تابستان امسال میزبان مسابقات ۸ جانبه با حضور تیم های کشتی آزاد و فرنگی جمهوری آذربایجان و ترکیه باشیم. اقدامات اولیه در این رابطه انجام گرفته و اهتمام داریم این مسابقات هر سال برگزار شود. همچنین در تدارک اعزام دو تیم آزاد و فرنگی نوجوانان و جوانان هر رده با ۱۵ کشتی گیر به کشور جمهوری آذربایجان هستیم تا مسابقات دوستانه ای را در آنجا برگزار کنیم. دیگر برنامه های معمول و متداول نیز در دستور کار قرار دارد.