زد و خورد مدعیان بعد از پرسپولیس…
زد و خورد مدعیان بعد از پرسپولیس…

پرسپولیس مدعی اول قهرمانی است وسایر تیم ها تقریبا برای قهرمان شدن نا امید شده اند .در شرایط امروز برای بررسی عملکرد سایر مدعیان ووضعیت قدرت واعتبارشان وشانسی که برای رسیدن به رتبه دوم وکسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا دارند عملکرد آنها را همراه ادامه بازیهایشان مرور خواهیم کرد.

(معیار را بر اساس مساوی مدعیان با هم، برد برابر تیم های معمولی لیگ در خانه خود ومساوی با رقبا در زمین حریفان فرض آۤبادان را تیم های مدعی فرض میکنیم)
بر اساس این معیار پرسپولیس با ۲برد و۴مساوی و۱۰ امتیاز رتبه اول را با ۶۶امتیاز خواهد داشت…
تیم های فولاد وتراکتورسازی بر این اساس شانسی بالاتر از سپاهان و شهرخودرو و استقلال ونفت آۤبادان دارند ….

سپاهان :
۱-با تراکتورسازی در تبریز
۲-با نفت آبادان در اصفهان
۳-با تیم استقلال در تهران
۴-با نساجی در اصفهان
۵-با شهر خودرو در اصفهان
۶-با پیکان در تهران
*برای سپاهان برابر تیم های تراکتور، استقلال، شهرخودرو، نفت آبادان وپیکان مساوی وبرابر نساجب در اصفهان برد در نظر گرفته وبه این تیم در ۶بازی خود ۸امتیاز میدهیم واین تیم تنها ۵۰ امتیاز در بازیهای آتی خود میگیرد .

شهرخودرو :
۱-با پارس جنوبی در جم
۲-با تراکتور در مشهد
۳-با تیم نفت در آبادان
۴-با استقلال در تهران
۵-با سپاهان دراصفهان
۶- با نساجی در مشهد
*برای تیم شهر خودرو هم مثل سپاهان تنها ۸ امتیاز میتوان در نظر گرفت .شهر خودروی ۴۲امتیازی هم بر این اساس ۵۰ امتیازی خواهد شد .

تراکتورسازی:
۱-با سپاهان در تبریز
۲-با شهر خودرو در مشهد
۳-با پیکان در تبریز
۴-با شاهین بوشهر در بوشهر
۵-با ماشین سازی در تبریز
۶-با فولاد خوزستان در اهواز
*تراکتور با برد برابر ماشین سازی وپیکان در تبریز ومساوی در ۴بازی آتی میتواند ۱۰ امتیاز گرفته و۵۱ امتیاز در مسابقات لیگ داشته باشد .

فولاد خوزستان
۱-با نساجی در قائم شهر
۲-با نفت مسجد سلیمان در اهواز
۳-با پرسپولیس در تهران
۴-با ذوب آهن در اهواز
۵-با گل گهر در سیر جان
۶-با سایپا در تهران
۷-با پارس جنوبی در جم
۸-با تراکتور در تبریز
*فولادی ها قادرند در شرایط فعلی ۱۲امتیاز گرفته وهم امتیاز با تیم تراکتورسازی با ۵۱ امتیاز مدعی کسب عنوان دوم لیگ باشند .

استقلال تهران
۱-پارس جنوبی جم در جم
۲-با نفت آبادان درآبادان
۳-با نساجی در تهران
۴-با سپاهان در تهران
۵-با شهر خودرو در مشهد
۶-با پیکان در تهران
۷-شاهین بوشهر در بوشهر
*۲برد و۵مساوی و۱۱امتیاز ورسیدن به امتیاز ۴۹ باعث میشود استقلال رده خوبی در جدول نداشته ودر این عرصه سهمیه آسیایی گرفتن برایش سخت باشد .

نفت آبادان
۱-استقلال در آبادان
۲-با سپاهان در اصفهان
۳-با شهر خودرو در آبادان
۴-پیکان در تهران
۵-شاهین بوشهر در آۤبادان
۶-ماشین سازی در تبریز
آنها قادرند شاهین را در آبادان برده وبرابر سایر تیم ها مساوی کنند وبا ۸ امتیاز و۴۵ امتیاز پایین تر از همه مدعیان باشند.

نویسنده: مهدی حدادپور