ساز و کار لازم برای سازمان لیگ فراهم شده بود
ساز و کار لازم برای سازمان لیگ فراهم شده بود

زمانی که من از سازمان لیگ رفتم کلیه ساز و کارهای لازم برای اجرایی شدن برنامه های سازمان لیگ فراهم و تنها بحث ابلاغ آن باقی مانده بود.

مهدی توکلی در خصوص نحوه برگزاری و کم و کیف لیگ کشتی امسال به خبرنگار خبرگزاری البرز گفت: به دلیل مشغله کاری و آمادگی خود جهت حضور در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی فرصت زیادی برای پرداختن به مسابقات لیگ کشتی نداشتم اما با توجه به اینکه تمام ساز و کار لازم و تنظیم آیین نامه به انجام رسیده بود لذا تمام اسناد و مصوبات را به رئیس کنونی لیگ تحویل دادم تا ایشان مراحل اجرا را پیگیری کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا به اعتقاد شما ساز و کار مورد ادعایی به مرحله اجرا گذاشته شد، اظهار داشت: به هر حال در این باره کارشناسان و اهل فن می توانند اظهارنظر کنند. اما همین اندازه می توانم اذعان کنم ما پس از ساعت ها و روزها بررسی و دقت نظر، نهایتا در مورد چگونگی اداره سازمان لیگ، شیوه مسابقات، ردیف بودجه سازمان لیگ و ریز و درشت موضوع به نتیجه رسیده بودیم و همه اسناد و مدارک را تحویل مسوول کنونی لیگ دادم.

توکلی در پاسخ به اینکه آیا در صورت اجرای آیین نامه، نواقص موجود در اجرا و عمل مسابقات لیگ برطرف می شد، گفت: در آن آیین نامه پیش بینی جوانب امر شده بود با این وجود اگر اکنون در اجرا و عمل مشکلی وجود داشته باشد می توان آن را در گذر زمان از بین برد به هر حال فرصت برای فرد جدید که مسوولیت لیگ را بر عهده گرفت کوتاه بود و چه بسا سال آینده مشکلات کمتر شود.

وی در پایان تاکید کرد: زمانی مسوولیت امور لیگ به من سپرده شده بود و من درحد توان جهت چگونگی برگزاری آن تلاش کردم. اکنون نیز فرد دیگری این مسوولیت را بر عهده دارد باید به او کمک کنیم تا کم و کاستی ها را برطرف کند. برخی از مشکلات می تواند در زمان اجرا بروز کند مثلا به خاطر کوتاهی زمانبندی مجبور شدند در یک صبح پایان دور رفت و عصر همان روز دور برگشت را آغاز کنند در حالیکه لازم است تیم ها در میان دو مرحله رفت و برگشت تجدید قوا کنند و فرصت برای جذب کشتی گیران جدید فراهم شود. در هر حال امیدواریم این مشکلات در سال های آینده از میان برود.