«سالم» در کلینیک آنلاین دانش افزایی اسپانیا
«سالم» در کلینیک آنلاین دانش افزایی اسپانیا

هادی سالم داور بین المللی ایران در کلینیک آنلاین دانش افزایی اسپانیا شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری البرز ورزشی، اسپانیا کلینیک بین المللی آنلاین دانش افزایی داوران را برگزار کرد. این کلینیک آنلاین با حضور ۱۲ مدرس بین المللی برگزار شد که هر یک مبحث مجزایی را تدریس کردند.

۳۰ داور از سراسر جهان در این کلینیک حضور داشتند که داور بین المللی و ارزنده کشورمان هادی سالم نیز به عنوان نماینده کشورمان در آن شرکت کرد.

این کلینیک دانش افزایی هر ساله برگزار می شود اما امسال به دلیل شرایط بهداشتی موجود در دنیا به صورت مجازی برگزار شد.