سال به سال در مسیر تکرار
سال به سال در مسیر تکرار

در تاریخ مسابقات فوتبال لیگ در ایران، قهرمانان لیگ، در مسیر دفاع از عنوان قهرمانی خود عملکرد متفاوت داشته اند.

در این میان تیم های بوده اند که قهرمانی خود در عرصه این مسابقات را تکرار کرده وبرخی از تیم ها در مسیر دفاع از این عنوان رتبه های نازلی را به دست آورده اند .
تیم فوتبال سپاهان ۲بار در مسیر تکرار عنوان قهرمانی خود موفق بوده است وقهرمانی را تکرار کرده است وتیم فوتبال پرسپولیس هم سه بار این عنوان را تکرار کرده است اما برخی از تیم ها مثل سایپا قهرمان سال ۸۵ در سال ۸۶ ودر مسیر دفاع از عنوان قهرمانی خود رتبه یازدهم را در مسابقات فوتبال لیگ به دست آورده است.
۱-پرسپولیس قهرمان سال ۱۳۸۰ در اولین دوره لیگ حرفه ای در سال ۱۳۸۱ تیم سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر شد .
۲-سپاهان قهرمان سال ۱۳۸۱ در دومین لیگ حرفه ای در لیگ سوم مسابقات عنوان ششم را به دست آورد .
۳-تیم پاس تهران که در سال ۱۳۸۲ عنوان قهرمانی را به دست آورد در سال ۸۳ در مسیر دفاع از عنوان قهرمانی خود رتبه ششم مسابقات را به دست آورد .
۴-تیم فولاد قهرمان مسابقات فوتبال لیگ چهارم حرفه ای شد .فولاد در سال ۸۴ ودر راه تکرار عنوان خود رتبه هشتم را در جدول رده بندی سال بعدش به دست آورد .
۵-استقلال در سال ۸۴ ودر لیگ پنجم عنوان قهرمانی را به دست آورد .استقلالی ها در لیگ بعدی عنوان چهارم مسابقات را به دست آورده ومثل پرسپولیس سال ۸۱ عنوان قابل قبولی گرفت .
۶-سایپا که قهرمان مسابقات لیگ ششم حرفه ای بود در لیگ سال بعدی ودر مسیر تکرار عنوان قهرمانی خود رتبه هشتم را به دست آورد .
۷-پرسپولیس که در سال ۱۳۸۶ قهرمان لیگ هفتم حرفه ای بود در سال ۸۷ عنوان پنجم مسابقات را در مسیر دفاع از عنوان قهرمانی خود به دست آورد .
۸-استقلال در سال ۸۷ عنوان قهرمانی را در مسابقات لیگ به دست آورد .استقلالی ها در سال ۸۸ برای دفاع از عنوان قهرمانی خود رتبه سوم را به دست آورد .
۹-سپاهان در سال ۸۸ قهرمان لیگ برتر شد وسال بعد یعنی در لیک سال ۸۹ عنوان قهرمانی خود را در لیگ برتر تکرار کرد .
۱۰-سپاهان در سال ۸۹ قهرمان لیگ دهم مسابقات شد ودر مسیر تکرار از عنوان قهرمانی خود در سال ۹۰ قهرمانی خود را تکرار کرد .
۱۱-سپاهان در سال ۹۰ قهرمان مسابقات فوتبال لیگ برتر شد.سپاهانی ها در سال ۹۱ به اختلاف تنها ۳امتیاز از صدر جدول تیم سوم جدول رده بندی مسابقات لیگ شد .
۱۲-استقلال در سال ۹۱ قهرمان لیگ شد ودر سال ۹۲ عنوان پنجم را در مسیر تکرار عنوان قهرمانی خود گرفت ومثل سپاهان سال ۹۱ در سال ۹۲ با صدر جدول تنها ۳ امتیاز فاصله داشت.
۱۳-فولاد قهرمان سال ۹۲ در مسابقات لیگ سال ۹۳ عنوان پنجم را به دست آٖورد که تکرار عنوان پنجمی استقلال در سال قبل بود .
۱۴-سپاهان قهرمان سال ۹۳ کشور در سال ۹۴ افتی غریب کرده ودر مسابقات لیگ کشور عنوان یازدهم به دست آورد .
۱۵-استقلال خوزستان قهرمان لیگ سال ۹۴ شد .آنها درست است که رتبه هفتم را در مسابقات به دست آورده بودند اما اختلافشان با صدر جدول ۲۶امتیاز بود .
۱۶-پرسپولیس قهرمان سال ۹۵، قهرمان سال ۹۶ شد .
۱۷-پرسپولیس قهرمان سال ۹۶ در سال ۹۷ قهرمانی خود را تکرار کرد .
۱۸-پرسپولیس قهرمان سال ۹۷ در سال ۹۸ قهرمان شد .
۱۹-باید دید پرسپولیس قهرمان لیگ نوزدهم در لیگ بیستم چه رتبه ای به دست خواهد آورد .

  • نویسنده : مهدی حدادپور