سال روز استاد برزگر مبارک
سال روز استاد برزگر مبارک

استاد منصور برزگر قهرمان و سرمربی اسبق تیم ملی کشورمان تمام داشته هایش را وقف کشتی کشورمان کرده است.

او فردی است که هم در زمان قهرمانی و هم در سمت مرییگری تیم های ملی افتخارات زیادی برای ایران به دست آورد و اکنون نیز از قهرمان پروری دست برنداشته و در یکی از باشگاه های تهران تمرین می دهد.

امروز مصادف است با هفتاد و سومین سالروز استاد منصور برزگر بزرگمرد کشتی ایران؛ البرز ورزشی این خسته روز را به ایشان تبریک می گوید و برایشان طلب عمر طولانی مدت دارد.