انتخابات فدراسیون کشتی نزدیک است و جامعه کشتی گوش شکسته ها و مردان پرافتخار این ورزش سنتی منتظر فرا رسیدن زمان موعود هستند. در این بین سرتیپ آزوره یکی از کاندیداهای این سمت گفت و گویی با البرز ورزشی انجام داده است که می خوانید.

امیر سرتیپ سید اصغر آزوره نامزد ریاست فدراسیون کشتی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری البرز مبنی بر اینکه وضعیت شما در این انتخابات چگونه خواهد بود بیان داشت: طی ماه های گذشته بنده همانند سایر نامزدها با بیشتر روسای هیات های کشتی استان ها به صورت حضوری مصاحبه داشته و برنامه های تدوینی را به سمع و نظرشان رسانده ام.
آزوره در ادامه گفت: از وزارت ورزش و جوانان تشکر ویژه ای دارم که برابر تعهدات خویش در تعیین و انتخاب سرپرست فدراسیون به اعضا مجمع و همچنین تاریخ برگزاری مجمع انتخاباتی، ظرف ۴۵ روز پس از تعیین سرپرست اقدام کرده است.
نامزد ریاست فدراسیون کشتی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این است که تا کنون به صورت کتبی زمان برگزاری و اسامی نامزدهای احراز پست فدراسیون به بنده ابلاغ نشده و روابط عمومی فدراسیون به صورت تلفنی اعلام کرده، در ارتباط با انتخابات فعالیت کنم. این در صورتی است که برابر آیین نامه و مقررات، باید به صورت مکتوب اسامی اعضاء مجمع که حق رای دارند به همراه نامزدهای انتخاباتی مراتب ابلاغ شود تا هر نامزد بداند که در این دوره باید با چه افرادی رقابت کند.