کم کم به روز های آخر مهلت ثبت نام نامزد های انتخابات کشتی نزدیک می شویم و انتظار می رود طی فرصت باقی مانده دیگر مدعیان نیز وارد گود رقابت شوند.

خبرگزاری البرز ورزشی/ پس از ثبت نام امیر خادم در روز نخست،دکتر عبدالمهدی نصیرزاده مدیرکل جوان تربیت بدنی دانشگاه پیام نور دومین نفری بود که پا درمیدان انتخابات ریاست فدراسیون کشتی گذاشت. با ورود وی و نام های آشنایی که احتمالا در واپسین زمان باقی مانده، ثبت نام خواهند کرد، رفته رفته تنور انتخابات رو به گرم شدن می گذارد. و پیش بینی ها حکایت از این واقعیت دارد که این دوره از انتخابات کشتی با ادوار گذشته تفاوت بسیار داشته باشد. این امر از یک سو به سبب حضور جمعی از مدعیان طراز اول و از سوی دیگر به سبب نقش کم رنگ دستگاه ورزش در چیدمان نفرات و اعمال نظر صورت می گیرد. به عبارت دیگر در حال حاضر نقش عوامل کنونی فدراسیون و برخی از چهره های تاثیرگذاری که در گوشه و زوایای فدراسیون جا خوش کرده اند بیش از دستگاه ورزش است. همان هایی که احتمالا تلاش دارند به نوعی تفکر گذشته را بر فدراسیون حاکم کنند.با تمام این احوال پیش بینی نتیجه انتخابات این دوره آسان نیست و به هیچ عنوان نمی توان پیشاپیش نامزدهای شناخته شده ای را که این روز ها دست به تبلیغات همه جانبه زده اند برنده انتخاب دانست.

رای اعضای مجمع به برنامه خواهد بود

هیات های استانی که طی روز های گذشته در رابطه با ویژگی های رییس آینده فدراسیون کشتی مورد پرسش قرار گرفتند، متفق القول داشتن برنامه و ضمانت اجرای آن را فاکتور اصلی انتخاب رییس آینده فدراسیون اعلام کرده اند.
توانایی جذب منابع مالی ،هوش سیاسی، مهارت ادراکی ،مقبولیت درجامعه، انگیزه وعشق به خدمت و از همه مهمتر توجه به هیات های استانی از مهمترین شاخصه هایی گزینش کاندیدا ها از سوی اکثریت اعضای مجمع خواهد بود.
جایی که فضای جامعه کشتی و کشتی دوستان از اندوه شکسته های پیاپی در مسابقات مهم بین المللی و عدم توجه به تجربیات بزرگان و فرد گرایی فرا گرفته، جامعه کشتی را به تکاپو انداخته تا مدیر واجد شرایطی را برای زدودن این ناکامی ها در راس فدراسیون کشتی انتخاب کنند. گزینه ای که صرفنظر از جایگاه قهرمانی و موقعیت ممتاز در عرصه ورزش و کشتی بتواند با اعمال سیاست های اصولی، مشورت و تعامل موثر و مفید با کارشناسان و اهالی رسانه و تکیه بر فاکتور هایی که پیشاپیش ذکر شد بتواند پیکر خسته کشتی را جانی دوباره بخشد.
بدیهی است هر کدام از نامزد ها که بتواند نظر اعضای مجمع را برای واجد شرایط بودن جلب و آنان را به این باور برساند که توان اداره امور مطابق فاکتور های ذکر شده را دارد شانس کسب کرسی ریاست را دارد. بنابراین تصور می رود در این دوره از رقابت انتخابات کشتی اعضای مجمع با چشم باز و در نظر گرفتن مصالح کشتی آرای خود را به صندوق بریزند.چه بسا در این میان نامزدی که به ظاهر شانس کمتری برای کسب آرا برخوردار است توفیق بیشتری پیدا کند. این امر به واسطه کشمکش های پشت پرده بین نامزدهای همسو و ریزش آرای آنان با احتمال بیشتری قابل بررسی است.اگر چه در مجموع نمی توان بر موقعیت و جایگاه بزرگان خط بطلان کشید..

  • نویسنده : محمدرضا کاظمی