سرمربی و سرپرست موفق کشتی باشگاههای جهان
سرمربی و سرپرست موفق کشتی باشگاههای جهان

بی هیچ شک و تردید باید از محسن کاوه و کیومرث مهرابی به عنوان موفق ترین سرمربی و سرپرست لیگ کشتی باشگاههای کشور و جهان یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری البرز ورزشی، کاوه طی سال های نسبتا طولانی حضور خود در تیم های باشگاهی لیگ همواره از مدعیان اصلی قهرمانی بوده و امسال نیز توانست با تیم بیمه رازی جام قهرمانی در لیگ داخلی و باشگاههای جهان را به دست آورد.
از سوی دیگر کیومرث مهرابی طی ۵ سال گذشته که سرپرستی تیم های کشتی آزاد و فرنگی بیمه رازی را بر عهده داشته، بیشترین موفقیت ها را در هر دو لیگ داخلی و جهانی با تیم های یاد شده برای کشتی به دست آورده است. نظم و انضباط در کار، اقتدار در عمل و عمل به وعده از جمله فاکتور های موفقیت وی در هدایت تیم های ورزشی بیمه رازی بوده است.