سری آ والیبال ایتالیا؛ اُروش٣-لوبه٢!
سری آ والیبال ایتالیا؛ اُروش٣-لوبه٢!

در ترينتو هم پيكار ايتاس و كوچينه لوبه تماشايي بود و ايتاس تا اخرين لحظه جنگيد و مزد زحماتش را در ست پنجم با وجوداينكه عقب بود،گرفت.

خبرگزاری البرز/در ترينتو پيكار ايتاس و كوچينه لوبه تماشايي بود و ايتاس تا اخرين لحظه جنگيد و مزد زحماتش را در ست پنجم با وجود اينكه كه عقب بود،گرفت.
بي شك ميزبان اين برد ارزشمند را مرهون اروش كواچوويچ ستاره صرب و چپ دست خود بود كه با دشت ٢٦ امتياز آتش بازي كرد ولي از حق نباید گذشت كه آنجلو لورنزوتي با تيزهوشي تمام جنگ مربيان را در شبي كه راسل و وتوري سرحال نبودند با تعويض هاي گابريل نلي و كاووته از دجيورجي برد. لوبه در شب خوب لئال و رزنده در حمله از سوكولف ضربه ديد؛ چون او از فرصتها استفاده نكرد.