سند تاریخی؛ استقلال چگونه استقلال شد؟
سند تاریخی؛ استقلال چگونه استقلال شد؟

در شرایطی که بعد از انقلاب برخی از گروه های سیاسی و غیره بسیج شده بودند تا تمامی امکانات باشگاه تاج سابق را از بین ببرند. آتشی، مردی از تبار این باشگاه که خود بازیکن ، کاپیتان و مربی تیم های بسکتبال در رده های مختلف سنی این باشگاه بود، قد علم کرد و با کمک دوستانش، آقایان مهندس بهرام صفت، منصور پورحیدری، ناصر حجازی و چند نفر دیگر با حمایت مرحوم شاه حسینی رئیس وقت سازمان ورزش کشور ناجی باشگاه بزرگ تاج شدند.

البرز ورزشی/در شرایطی که بعد از انقلاب برخی از گروه های سیاسی و غیره بسیج شده بودند تا تمامی امکانات باشگاه تاج سابق را از بین ببرند. آتشی، مردی از تبار این باشگاه که خود بازیکن ، کاپیتان و مربی تیم های بسکتبال در رده های مختلف سنی این باشگاه بود، قد علم کرد و با کمک دوستانش، آقایان مهندس بهرام صفت، منصور پورحیدری، ناصر حجازی و چند نفر دیگر با حمایت مرحوم شاه حسینی رئیس وقت سازمان ورزش کشور ناجی باشگاه بزرگ تاج شدند.
آنها به حفظ و سازمان دهی اموال و مستندات پرداختند و در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ نام وزین استقلال را به هیئت دولت وقت پیشنهاد دادند و با تصویب این نام از آن به بعد آبی پوشان تهرانی با نام استقلال در ورزش کشور حضور یافتند.
تصویری از صفحه ۸ روزنامه اطلاعات ۲۱ فروردین سال ۵۸ که در آن روزها خبر از تغییر نام باشگاه بزرگ آبی های پایتخت داد و نام عنایت الله آتشی را که از قهرمانان ملی و مربی تیم ملی بسکتبال ایران و همچنین گزارشگر صدا و سیما که او را می توان از چهره های بیادماندنی با صدای ماندگار ورزش بسکتبال کشور نامید، بعنوان سرپرست یاد شده است.
امروزه سیل عظیمی از ملت شریف ایران طرفدار و وفادار به این باشگاه هستند.