سنگ اندازی برای استوکس
سنگ اندازی برای استوکس

کار پیوند خوردن استوکس به تیم پرسپولیس نهایی شد.

ولی برخی ها در کمین نشسته تا بعد از نهایی شدن استوکس با پرسپولیس سنگ اندازی را آغاز کنند.

اولین اقدام را باشگاه تراکتورسازی تبریز انجام داد. مسوولان باشگاه تبریزی بلافاصله بعد از عقد قرارداد استوکس با پرسپولیس بنای اعتراض گذاشتند که استوکس با تراکتورسازی قرارداد دارد و این باشگاه پرونده این بازیکن را به فیفا ارسال کرده است. حتی تراکتورسازان گفته اند هم استوکس محروم خواهد شد و هم پرسپولیس از دو پنجره نقل و انتقال محروم می شود. به دنبال این سنگ اندازی مخالفان استوکس و پرسپولیس روش دیگری را به کار گرفتند تا عرصه حضور در پرسپولیس تنگ و تنگ تر شود. بحث دعوای خانوادگی استوکس با همسرش مطرح شده است و حتی گفته شد پلیس اینترپل به دنبال جلب و دستگیری استوکس است که این موضوع از سوی مقامات نظامی کشورمان رد شد.

خلاصه اینکه بسیاری از تیم ها برای توقف پرسپولیس و به زیر کشیدن این تیم از اوج قدرت به زیر دست به کار می شوند. اگر استوکس از سوی باشگاه تراکتورسازی در فیفا دارای پرونده است چرا تا این مدت هیچ خبری از سوی طرفین به گوش نرسید؟

چرا درست زمانیکه باشگاه پرسپولیس موفق شد تا با انجام مذاکرات شفاف و اصولی استوکس را پای میز قرارداد بنشاند و عملا قراردادش نهایی شود، ناگهان مشکلات یکی پس از دیگری سرباز می کند؟ آیا مشکل تیم پرسپولیس است یا تیم های قبلی مانند تراکتورسازی که نتوانستند استوکس را حفظ کنند.