سهم آسیا در بسکتبال چالش مهارت ها
سهم آسیا در بسکتبال چالش مهارت ها

مسوول برگزاری مسابقات مهارتهای فردی فیبا به البرز ورزشی گفت: چالش مهارتهای فردی فدراسیون جهانی بسکتبال طبق فرمتی که تعیین شده به طور همزمان بین کشورها انجام خواهد شد.

نادر باقری افزود: در این فرمت پنج بازیکن هر تیم باید مسیر تعیین شده را با دریبل زدن، پاس، شوت و… را طی پروسه ای زمانی انجام دهد و کرنومتر داوران از زمانی که نفر اول استارت می زند شروع و تا پایان حرکات نفر پنجم ادامه می یابد، هر بازیکن می تواند تا شش امتیاز را به نام خود ثبت کند و مجموع امتیازات هر تیم توسط ناظر فیبا بلافاصله ارسال می شود و این روش برای تیم حریف که مثلا در سوریه بازی می کند نیز اعمال می شود و تیم برنده بر اساس گزارش ناظر فیبا تعیین می شود.

باقری اضافه کرد: در قاره ما یازده تیم شامل شش آسیایی و پنج تیم اقیانوسیه در بخش دختران و پسران مجزا مسابقه خواهند داد که در مجموع دو تیم دختر و پسر به مرحله بعدی راه پیدا خواهند کرد، تیمهایی جواز آخرین مسابقات زیر ۱۷ سال جهان را به دست آورده بودند اتوماتیک وارد مرحله دوم مسابقات می شوند.

باقری یادآور شد: هر تیم موظف است به فاصله نیم ساعت بازی دوم خود را هم برگزار کند.

نویسنده: ج- دوستدار