سیدعباسی: معروف نماینده والیبالبازان تیم ملی است
سیدعباسی: معروف نماینده والیبالبازان تیم ملی است

می گویند در یک ورزش تیمی جمع بر فرد ترجیح دارد. ما هم قبول داریم اما مگر می شود در یک ماشین حرکت محرکه ای به نام موتور... را نادیده گرفت؟

بدون تردید و بر حسب مسابقه همیشه به گلهای زیبای دشت والیبال با دیده تحسین نگریسته ایم. امیر غفور که در کنار ابرستارگان والیبال دنیا توپ زده، میلاد و سید که در پلاس لیگا به لحاظ فنی و اخلاقی سمبل ایرانیان هستند ستارگانی هستند که بر فراز توپ و تور والیبال اروپا و آسیا و ایران می درخشند و در آرای جمع آوری شده از سوی خبرگان والیبال هم این واقعیت لحاظ شده است اما می دانید که تعداد ابر ستاره ها در دنیای توپ و تور معدودند و سعید معروف هم یکی از این فوق ستاره هاست که آرای اکثیریت والیبال شناسان را به خود اختصاص داده است. کاپیتان معروف با اخذ ۲۰۷ رای مرد سال والیبال ایران در سال ۹۸ شد. بیش از ۳۵ کارشناس در این رای گیری شرکت کرده اند و میلاد عبادی پور با آن نجابت ذاتی و مهارت فردی منحصر به فرد ۷۷ رای و امیر غفور مرد دوست داشتنی دیار سهراب سپهری با ۷۸ رای پشت سر مرد پنجه طلایی والیبال ایران قرار گرفته اند و سهم سید موسوی ۴۴ رای بوده است. ممنون از همه که ما را یاری داده اند. جهانگیر سید عباسی دایی و از مربیان اولیه سعید معروف به نمایندگی از خانواده ایشان با تقدیر از خبرگزاری البرز ورزشی گفت: برای تیم ملی والیبال همه بازیکنان زحمت کشیده اند اما این افتخار به نام سعید شده است. شخصیت تلاشگر سعید و اینکه هوش ذاتی بالایی دارد نمونه است و این باعث شده که وی در سن ۳۴ سالگی مرد سال والیبال ایران باشد. معروف هم اینک در خار از کشور بسر می برد.