ایجاد شیطنت در صحبت های جعفر کاشانی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس ناخودآگاه چالش بزرگی را در پرسپولیس ایجاد کرده است.

خبرگزاری البرز ورزشی/گرچه کاشانی آن بخش از صحبت هایش را که برخی ها وارونه انتشارش دادند تکذیب کرد،اما چالش همچنان باقیست.
سید جلال حسینی کاپیتان اول پرسپولیس از آن دست بازیکنانی است که به این چالش ورود پیدا کرده و در مقام پاسخگویی مقابل کاشانی قرار گرفته است.
سید جلال می گوید،انتظار نداریم و نداشتیم که از داخل هم مورد هجمه قرار بگیریم.وقتی که هئیت مدیره در مقابل تیم صف بندی می کند از غریبه ها و مخالفان پرسپولیس چه انتظاری می رود.
هنوز بر ما مشخص نشده که چه کسی با ماست و چه کسی بر ما.نمی دانیم با خودی ها بجنگیم یا با غیر خودی.
در این بازار شلوغ فوتبال متاسفانه هر کس به هر طریقی و با هر وسیله ای به جان پرسپو لیس افتاده است.این در حالیست که در داخل تیم، همه حتی سرمربی، بدون هیچ گونه چشمداشت مالی جان بر کف گذاشته تا پرسپولیس همچنان با اقتدار باقی بماند. انتظار ما حداقل از هییت مدیره این است،اگر شرایط ما را درک نمی کنند،حداقل بر علیه ما نباشند.