شادمهر: از دو و میدانی ناامید شده ام
شادمهر: از دو و میدانی ناامید شده ام

باور کنید من یکی از شرایط نا امید شده ام و دیگر تمایلی برای بحث در زمینه دو و میدانی ندارم.

بیژن شادمهر کارشناس و مفسر قدیمی دو و میدانی در گفت و گو با البرز ورزشی با ابیان این جملات می گوید: دو و میدانی مدال آور در کشور ما بلاتکلیف مانده است. کوید ۱۹ هم هم مزید بر علت شده تا همه چیز در ابهام قرار گیرد، البته ورزشکاران ما تلاش خودشان را می کنند، ولی مشکل اینجاست که ورزش ما سیستم ندارد و تا یکی می رود همه چیز بهم می خورد در صورتی که اگر سیستماتیک باشد همیشه کنار مدیران افرادی قرار می گیرند که با رفتن آنها راه و کار ادامه پیدا کند.

شادمهر می افزاید: زمانی دکتر حمید سجادی در دو و میدانی بود بحث استعدادیابی را مطرح کرد و مدعی شد که این اقدام چند سال بعد نتیجه می دهد اما با رفتن ایشان همه چیز رها شد و انگار اصلا استعدادیابی در کار نبود، چون نظارت و ارزیابی در ورزش وجود ندارد.

شادمهر اضافه می کند: هر از گاهی یکی می آید و یکی می رود آقای عرب آمد و رفت و ممبینی جایگزین شد وی نیز هنوز جا به جا نشده باید برود. متاسفانه ورزش ما چوب حضور مدیران به ظاهر بانفوذ را می خورد، آدمهایی که شناختی از نیروهای انسانی رشته تحت مسوولیت خودشان را ندارند و اصلا تیمی که می آورند شاید اغلب بیگانه با شرایط باشند و همین مسائل بر بی سر و سامانی های موجود دامن می زند.

شادمهر درباره المپیک و دو و میدانی نیز می گوید: روی کاغذ احسان حدادی جزو ۵ – ۴ پرتابگر برتر دنیاست اما پشتوانه ای برای وی نساخته ایم، چون نظام اجرایی ورزش ما متکی بر تفکرات سازنده و پشتوانه سازی نیست.