طبق شنیده ها مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در حکمی حسن شاملی را به عنوان معاون توسعه امور ورزش قهرمانی این اداره کل برگزیده است‌.

در حالی که هنوز رسانه رسمی اداره کل ورزش و جوانان مازندران هیچ واکنشی نسبت به این تغییرات نداشته است این خبر در فضای مجازی منتشر شده است.

شاملی از نیروهای جوان اداره کل ورزش و جوانان است که سابقه‌ی مدیریت پایگاه قهرمانی را در کارنامه خود دارد.

گفت ؛ پیش از شاملی نیز؛ عادل عالیشان این سمت را برعهده داشت. باید صبر کرد و دید چه زمانی رسانه رسمی اداره کل این خبر را تایید و منتشر خواهد کرد؟؟