شفر همچنان در تهران به سر می برد.او منتظر تسویه حساب از سوی باشگاه استقلال است.

خبر گزاری البرز / تا مادامی که شفر در تهران باشد، باشگاه استقلال باید هزینه او را بپردازد.
شفر می گوید،اقایان به دنبال واسطه تراشی هستند تا بلکه با گرفتن تخفیف مرا راضی کنند.اما من اهل سفارش نیستم.پول خودرا تادلار آخر دریافت خواهم کرد.اگر لازم باشد پای آنها را به دادگاه فیفا هم خواهم کشاند.همه پولم را می خواهم وحتی یک دلار هم تخفیف نخواهم داد. پیام من این است تا آقایان یاد بگیرند بی جهت جلوی هر کسی را نگیرند.اگر کار به فیفا کشیده شود،بنده بیشتر از طلب خود دریافت خواهم کرد.چون اقایان دارند با پول پرداخت نشده من کاسبی می کنند.