باشگاه پرسپولیس در یک اقدام کم سابقه از اسپانسر سابق این باشگاه شکایت کرد.

خبرگزاری البرز/ شرکت تامین سیمای کیش اسپانسر سابق باشگاه پرسپولیس بود که اکنون باید با حضوردردادگاه پاسخگوی موارد شکایت باشگاه پرسپولیس باشد.
آنگونه که ما شنیده ایم ،دلیل شکایت به عدم تعهد شرکت تامین سیمای کیش نسبت مفاد اجرایی قرارداد فی مابین است.