نام طارق همام بازیکن عراقی تیم استقلال در لیست مازاد قرار گرفته است.

خبر گزاری البرز / در این رابطه راویان خبر اوردند،طارق گرچه از لیست استقلال خارج شده،اما از ایران خارج نخواهد شد.
شنیدیم،باشگاه پرسپولیس درصدد است تا طارق را به تیم خود انتقال دهد.
گویا طارق بی میل نیست که این انتقال صورت بگیرد و بشار رسن را برای این کار واسطه کرده است.
البته باشگاه الاتحاد عربستان هم خواستار طارق همام شده است.