چون از اول فرد مستقلی بودم نیازی ندیدم در خصوص آمدنم با وزارت ورزش رایزنی کنم.

علیرضا حیدری در همین رابطه به خبرگزاری البرز ورزشی گفت: شنبه برای حضور در انتخابات فدراسیون کشتی ثبت نام می کنم. همانطور که پیشاپیش هم گفته بودم حضورم در انتخابات صرفا به خاطر انجام وظیفه است تا بعدها نگویند برای کمک به کشتی پا پیش نگذاشتم.
وی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود برخی از نامزدها برای حضور در انتخابات با وزارت ورزش هماهنگی های لازم را انجام داده اند، اظهار داشت: تصور نمی کنم مسئولین وزارت ورزش به کسی چنین قول و وعده ای داده باشند. به همین دلیل شخصا هیچ صحبتی با وزارت ورزش نداشتم، دلیلی هم برای گفت و گو نمی بینم. من به عنوان عضوی از خانواده کشتی وارد میدان می شوم حال اگر اعضای مجمع مصلحت دیدند رای می دهند اگر هم رای ندادند حداقل می دانم وظیفه ام را در قبال جامعه کشتی انجام داده ام.
وی در رابطه با نشستی که وعده برگزاری آن را با هیات های استانی داده بود گفت: سر قولم هستم و تلاش خواهم کرد در زمان مقتضی پس از ثبت نام این کار را انجام دهم. هدف ارائه برنامه و در صورت لزوم پاسخ به پرسش های احتمالی آنان خواهد بود.
حیدری در خصوص اظهارات یکی از نامزدهای کشتی که گفته در صورت کسب کرسی ریاست، فدراسیون را با تعداد کمتری از نیروها اداره خواهد کرد چیست و آیا اصولا به این شیوه مدیریت اعتقاد دارد، تاکید کرد: به نظر من با مسائلی از این دست باید منطقی برخورد کرد. بحث چابک سازی و این حرفها در حالیکه هنوز از نحوه کارکرد افراد و تاثیرگذاری آنان اطلاع نداریم مطلوب نیست. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم عده ای از طریق فدراسیون گذران امور می کنند و نباید معیشت آنها قطع شود.
دارند شش مدال جهان و المپیک در رابطه با حضور دوباره رضا یزدانی در عرصه مسابقات و خداحافظی حسن رحیمی تصریح کرد: متاسفانه گاهی اوقات شرایطی برای کشتی گیران فراهم می کنند که قهرمانان از ترس اینکه نبازند دچار استرس می شوند و در نهایت از کشتی می روند. به نظر من رضا یزدانی و حسن رحیمی همچنان می توانند در کشتی موفق باشند. نباید با یک شکست تمام امکانات کشتی گیر تیم ملی قطع شود. این قهرمانان هنوز تیرهای زیادی در ترکش دارند در هر حال اگر اعضای مجمع به من اعتماد کردند قطعا تلاش خواهم کرد تا سر و سامانی به کشتی بدهم. کشتی باید هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی موقعیت مستحکم و مقتدرانه ای داشته باشد.