فتحی مدیر مجموعه ورزشی انقلاب شد
فتحی مدیر مجموعه ورزشی انقلاب شد

حسن کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی طی حکمی امیر حسین فتحی را به عنوان مدیر مجموعه ورزشی انقلاب منصوب کرد. فتحی جایگزین سهیل یوسف نیا شده است.

پیش از این علی اکبر شعبانلو خردادماه گذشته حکم سرپرستی مجموعه انقلاب را گرفته بود و آبان ماه سالجاری جای خود را به سهیل یوسف نیا داده بود و این دومین تغییر در یک سال برای مجموعه انقلاب است.

فتحی در حالی به عنوان مدیرعامل مجموعه ورزشی انقلاب منصوب شده که پیش از این مدیریت باشگاه استقلال را بر عهده داشت. فتحی تیرماه سال گذشته و با دنبال استعفای سید رضا افتخاری به عنوان مدیرعامل استقلال منصوب شد و تا یک ماه پیش این مسئولیت را بر عهده داشت.