فتح الله فتحی درگذشت
فتح الله فتحی درگذشت

عزیزی دیگر از جمع ورزشی نویسان رفت.

فتح الله فتحی مرد سر به زیر ورزشهای رزمی در شرایطی دارفانی را وداع گفت که در مخیله کسی نمی گذشت اما دنیای فانی است و ما آدمهای گذران این دنیای عجیب و غریب، درگذشت فتحی عزیز را به همکاران خوبمان در روزنامه خبرورزشی و جامعه رسانه ای تسلیت می گوییم و ای کاش این فرقت ورزشی نویسان پایان یابد و رفقای دوران فوت نباشیم.

خبرگزاری البرز ورزشی و روزنامه بین المللی شوت