فدراسیون، سرپرستان؛ معلق بین زمین و آسمان!
فدراسیون، سرپرستان؛ معلق بین زمین و آسمان!

فدراسیون والیبال را سرپرستان می گردانند اما چه گردانندگی که از داخل این تشکیلات نیز همه می نالند.

سوای افشین داوری که سرپرست است و داورزنی با مصاحبه اخیر آب پاکی را روی دستش ریخته است، دبیر فدراسیون هم سمت سرپرستی را دارد. نایب رئیس بانوانش توسط سرپرست اداره می شود و منوچهر پور حسن که در حقیقت به نوعی مغز متفکر این تشکیلات از نظر فنی است نیز سرپرست موقت است. خب! آیا وزارت ورزش می پذیرد که یکی از فعالترین رشته های ورزش کشور که داعیه المپیکی شدن دارد، میلیونها گرونده و ورزشکار اینگونه بین زمین و آسمان معلق بماند؟
در همین حال خبر رسیده که سازمان بازرسی طی نامه ای اخطار داده است که همه بازنشستگان باید از این تشکیلات بروند، این در حالی است که برخی بازنشسته ها پذیرفته اند که فی سبیل ا… کار کنند(!) در این زمینه نیز اعتقاد داریم که وزارت ورزش برای پر کردن خلاء موجود باید بکارگیری یا استخدام نیروهای جوان را به فدراسیون بدهد، فدراسیونی که پیش از حد عریض و طریق شده است و می تواند حداکثر با ده مرد کاری و کار آزموده و انرژیک اداره شود.
خلاصه اینکه اهالی والیبال همچنان با یک علامت سوال بزرگ مواجه اند و آن اینکه چرا انتخابات فدراسیون برگزار نمی شود و یا حداقل مجوز ثبت نام کاندیداها صادر نشده است.

  • نویسنده : جمشید حمیدی