به نظر می رسد کار بررسی اسامی نامزدهای احراز ریاست فدراسیون کشتی به اتمام رسیده و جمعی از آنها تایید و عده ای دیگر لحاظ مدیریتی کنار گذاشته اند.

خبرگزاری البرز/ مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها، چهارشنبه هفته قبل اعلام کرده کار بررسی صلاحیت نامزدهای احراز ریاست فدراسیون کشتی همان روز انجام و بزودی اسامی نفرات واجد شرایط حضور در انتخابات اعلام خواهد شد.
شنیده ها حکایت از این امر دارد که وعده داده شده عملی و تعداد ۱۱ نفر از جمع ۲۱ نامزد به جهت مدیریتی تایید و الباقی رد شده اند، البته نام برخی از چهره های شاخص رد صلاحیت شده در رسانه ها آمده اما علاقه مندان به ورزش و کشتی از چگونگی نام و نشان تایید و رد صلاحیت شدگان اطلاع دقیقی ندارند.
طبق مقررات، رد صلاحیت شدگان باید طی فرصت قانونی می توانند با ارائه مدارک لازم بار دیگر خواهان تجدیدنظر هیات تطبیق در اعلام اسامی شوند.
در هر حال انتظار می رود حال که اسامی مشخص و نامزدهای واجد شرایط به فدراسیون اعلام شده، مسئولین ذیربط هرچه زودتر با معرفی آنان، خیال کسانی را که باید به فعالیت انتخاباتی خود ادامه دهند روشن و نامزدهای رد صلاحیت شده را نیز به منظور پی گیری دلایل عدم احراز صلاحیت و ارائه مدارک مجدد آگاه کنند.
این امر در بسیاری از فدراسیون ها انجام گرفته و پی گیری این روند در خصوص انتخابات کشتی نیز می تواند به امر شفاف سازی کمک کند.

  • نویسنده : محمدرضا کاظمی