فردا انتخابات فدراسیون کاراته برگزار می شود.

خبرگزاری البرز ورزشی/ ورزشی که اگرچه تازه المپیکی شده اما جزو رشته های مدال آور کشور ماست، کاراته در دهه های پیش بیشتر اسیر رقابت ها و مبارزات سبکی بود اما امروز که آرامش نسبی بر این ورزش حکم فرماست، ولی این دلیلی نمی شود که اهمیت انتخابات را نادیده بگیریم. سید عباسی، احمد پناهی، احمد شقاقی، علی محمد صفانیا، هومن عسگری، سید کامران هروی، حسین مطبعی، علی قاسمی و سید حسن طباطبایی فردا برای احراز کرسی ریاست زور آزمایی می کنند.