فردین معصومی نایب قهرمان جهان در غم از دست دادن پدرخانم خود قرار دارد.

البرز ورزشی درگذشت ایشان را به فردین معصومی تسلیت می گوید و از خداوند منان برای قهرمان ارزنده کشتی ایران و خانواده محترمشان طلب صبر و شکیبایی می کند.