قانون روی میز است و عدالت زیر میز!
قانون روی میز است و عدالت زیر میز!

در این روزها که ویروس کرونا بلای جان مردم جهان شده و به برخی از آنها رخنه کرده، در چین شاهد بودیم که مسوولین لشکری و کشوری برای رفاه حال مردم خود از هیچ کوششی دریغ نکردند و ظرف مدت کوتاهی بیمارستانی چندهزار تخته را افتتاح کردند اما در ایران بیمارستان هایی که قدمت آنها به 40 سال می رسد از خدمات رسانی به هموطنان خود عاجزند و و از انجام وظایف انسانی سرباز می زنند.

با اینکه یک خبرگزاری ورزشی هستیم اما نمی توانیم دست روی دست بگذاریم و ببینیم مسوولین با جان مردم بازی می کنند و از روی شکم سیری تصمیم گیری می کنند. در چنین مواقعی قلم و جوهر بهترین شهودند.

تصاویری به دستمان رسیده مبنی بر اینکه در بیمارستان لبافی نژاد تهران مراجعین را گزیش نمی کنند در حالی که تنها یک نفر در اورژانس بیمارستان است! هزار افسوس بر این اوضاع اسفناک که خودمان برای خودمان ساخته ایم. صدا و سیما را پیش می اندازند و طوری شرایط جامعه را نشان می دهند که انگار هیچ مشکلی نبوده و نیست. همه چیز سر جای خودش است و آب از آب تکان نخورده! مگر نمی گویید برای پرهیز از بیماری سریعا به مراجع درمانی مراجعه کنید، پس چه شد، با وعده های توخالی و فرار رو به جلو به کجا می خواهیم برویم؟ رفاه حال مردم برایتان مهم نیست پس با چه هدفی زندگی می کنید؟ جامعه بدون مردم چه معنا و مفهومی پیدا می کند؟

در این وادی همیشه حق با زور است و کاری از دست مردم مظلوم ایران ساخته نیست، این تنها وضعیت یکی از بیمارستان های کشورمان بود، خدا به داد ایرانیان برسد! در اینجا قانون روی میز است و عدالت زیر میز! امیدواریم مسئولین کشورمان از خواب زمستانی بیدار شوند و اولویت را در آسایش و امنیت هموطنان ببیند نه منفعت طلبی خود..!