امیر قلعه نوعی بوی استقلال گرفت. این اتفاق در جلسه اعضای هئیت مدیره باشگاه استقلال رقم خورد.

خبرگزاری البرز/ بحث در خصوص انتخاب سر مربی جدید تیم فوتبال استقلال در هیات رئیسه مطرح شد واعضای حاضر مربی داخلی را بر مربی خارجی ترجیح دادند.
بر اساس شنیده ها ازجمع پنج عضو،سه نفر رای به مربی داخلی دادند وتاکید داشتند که امیر قلعه نوعی شایسته ترین مربی است که استقلال به آن نیاز مبرمی دارد.
سعادتمند،کامران منزوی و میرشاد ماجدی سه عضو هئیت مدیره استقلال هستند که رای به بازگشت امیر قلعه نوعی دادند.
با این دیدگاه،فتحی مدیر عامل که اختیارات پیوند زدن مربی جدید به استقلال رادارد و اتفاقا خودش با حضور قلعه نوعی مخالفت دارد،در بن بست شدیدی قرار گرفته است. او مربی خارجی را بر مربی داخلی ترجیح می دهد.